Wat is SMOO

MOO staat voor Maatschappelijk Opleiden en Ondernemen en is opgericht in juni 2018. De stichting wil de verbinding zijn tussen arbeidsmarkt en toekomstperspectief. Mensen zonder baan kunnen zich om laten scholen tot bouwkanjer. Na een korte opleiding en een korte stageperiode kunnen deelnemers instromen bij een(af) bouwbedrijf.

Instructie 2 - Stichting Moo

Kenmerkend voor stichting Moo:

 • een sluitende aanpak
 • praktijkgericht werken: het opleiden en begeleiden is maatwerk, afhankelijk van de mogelijkheden van de deelnemer en de vraag van de bedrijven. ‘Learning on the job’ staat centraal
 • een uitgebreide intake en voorbereidingsprogramma verhoogt de kans op een juiste match tussen opdrachtgever en deelnemer
 • intensieve persoonlijke begeleiding van de deelnemer, die doorloopt tijdens de arbeidsperiode
 • een baangarantie, waardoor de deelnemer een reëel toekomstperspectief krijgt
 • begeleiding van leidinggevende/collega’s op de werkvloer
 • administratief en juridisch ontzorgen van de werkgever door overname werkgeverstaken.

Voor wie is SMOO?

 • werklozen zonder opleiding/startkwalificaties;
 • (dreigend) vroegtijdige schoolverlaters;
 • niet-Westerse Nederlanders;
 • jongeren (18 -27 jaar) met een uitkering;
 • jongeren uit het speciaal voortgezet onderwijs (VSO).
 • jongeren uit jeugdzorg (16-17 jarigen);
 • jongeren met een arbeidsbeperking (Wajong);
 • jongeren die een verkeerde opleidings-/beroepskeuze hebben gemaakt.