Instanties

Stichting MOO wil mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans geven op een baan. Een verbinding zijn tussen arbeidsmarkt en toekomstperspectief. Of het nu gaat om statushouders, mensen die al lang geen deel meer uitmaken van de arbeidsmarkt of mensen die zich willen laten omscholen: iedereen kan deelnemen aan het traject. 

Ons doel

Door de aanpak van SMOO snijdt het mes aan meerdere kanten: een kwetsbare doelgroep wordt een toekomstperspectief geboden en er wordt bijgedragen aan de vermindering van de tekorten op de arbeidsmarkt in de gebouwde omgeving.

Op deze manier wordt er tevens meer aansluiting gecreëerd tussen onderwijs en arbeidsmarkt en meer samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven.

Zelfstandig werken - Stichting Moo

Samenwerking

Stichting MOO werkt in dit traject samen met gemeenten, bedrijven en opleidingsinstanties. Als een spin in het web coördineert, begeleidt en ontzorgt MOO alle betrokkenen. 

Aanmeldprocedure

Deelnemers aan een traject van MOO volgen een intensief programma. Het begint  met een uitgebreide intake, waarin de mogelijkheden en motivatie geïnventariseerd worden. 
Daarna volgt bijvoorbeeld een intensieve training van 3 maanden en een stage van 3 maanden. Vervolgens worden de deelnemers gedetacheerd naar een betaalde baan (leerwerktraject). Na dit traject wordt ook de nazorg niet vergeten!

Wilt u graag weten of MOO ook iets voor u kan betekenen, neem dan contact op met

‘We willen hen een nieuwe toekomst bieden’

Ook gemeentes zijn blij met het project. “Voor ons is het heel belangrijk om mensen aan het werk te helpen”, zegt Anja de Boer, projectleider. “Zeker de groep die normaal gesproken wat minder snel een baan vindt. Daarom zijn we heel blij met SMOO. Die organisatie neemt ons zoveel uit handen. Hiermee hebben we een tool om juist die lastige doelgroep weer een nieuwe toekomst te kunnen bieden. Fantastisch toch? We hopen op nog een hele lange en vruchtbare samenwerking!”

Veelgestelde vragen voor instanties

  • Wat zijn de uitgangspunten van St. MOO?
  • St. Moo heeft als uitgangspunten kandidaten te ontwikkelen voor de bouw en techniek sector. Bij St. Moo is iedereen welkom met interesse in deze sectoren.
  • Wat zijn de kosten van de opleiding?
  • Dat verschilt per opleiding/traject.
  • Wat zijn de kansen met St.MOO
  • Op dit moment is er een groot te kort aan (aankomend) vaklieden in de bouw en techniek sector. Als de kandidaat de opleiding positief afrond, voldoende inzet en motivatie toont,  kan hij een betaalde stage gaan lopen waarna vaak een dienstverband volgt.